Đồng hồ Citizen để bàn vỏ gỗ

Citizen để bàn
Máy Nhật
Khung gỗ thịt
Cao 34cm