Đồng hồ cơ 30 ngày

Đồng hồ cơ 30 ngày
Hàng Nhật nội địa
Hộp gỗ hình chữ nhật
Máy cơ cót 30 ngày, chuông cơ
Tình trạng: đã qua sử dụng