Đồng hồ úp ly hoa văn

Đồng hồ uply
Hàng Nhật nội địa
Vỏ ly thủy tinh, Thân mạ sứ
Máy pin, có chuông
Tình trạng: đã qua sử dụng