Đồng hồ vai bò Nhật

Đồng hồ vai bò
Hàng Nhật nội địa
Vỏ gỗ, máy đồng
Cơ cót 30 ngày, chuông cơ
Tình trạng: đã qua sử dụng