Quạt điện cây National 1m8 gang sắt

Quạt điện cây National gang sắt
Xuất xứ: Hàng Nhật nội địa
Đặc điểm: Thân sắt 1m8, đường kính cánh 40cm
Số gáy, túp năng trên
Tình trạng: đã qua sử dụng